Tyresö BK:s styrelse 2018

Ordförande:
Tomas Knuutila
Email:  ordforande@tyresobk.se

Vice ordförande:
Hanna Westerholm
Email: hanna.westerholm.hw@gmail.com

Sekreterare:
Catharina Jansson
Email:  sekreterare@tyresobk.se

Kassör:
Ing-Mari Sjöberg
Email: kassor@tyresobk.se

Ledamöter:
Veronica Blom
Email: 

Malin Flodman Dertell 
Email:

Linda Ekström
Email: lindaekstrom@live.com 

Suppleanter:
Anna Lenngren
Email: anna.lenngren@hotmail.com

Kicki Wikman-Jonsson
Email:Revisorer:
Hans Södergren
Cecilia Deckel 

Revisorssuppleanter:
Karin Brunskog
Ulf Rosberg

Valberedning:
Pernilla Lindahl
Johanna Stone
Charlotte Vidth

Planerade styrelsemöten 2018 (tisdagar 19:30)

2018
10 april
8 maj
12 juni
15 augusti
2 oktober
6 november
4 december
2019
8 januari 
5 februari  

Planerade medlems- och årsmöten 2018/2019

Medlemsmöte:
15 maj kl. 20.00
18 november kl. 15.00

Årsmöte 2019:
24 februari kl. 15.00