Tyresö BK:s styrelse 2018

Ordförande:
Marie Sundberg
Email:  ordforande@tyresobk.se

Vice ordförande:
Johanna Stone
Email: johanna@stone.se

Sekreterare:
Catharina Jansson
Email:  sekreterare@tyresobk.se

Kassör:
Ing-Mari Sjöberg
Email: kassor@tyresobk.se

Ledamöter:
Elisabeth Hagberg Dahlstedt
Email: elisabeth.dahlstedt@telia.com

Malin Flodman Dertell 
Email:

Linda Ekström
Email: lindaekstrom@live.com 

Suppleanter:
Anna Lenngren
Email: anna.lenngren@hotmail.com

Kicki Wikman-Jonsson
Email:


Revisorer:
Hans Södergren
Cecilia Deckel 

Revisorssuppleanter:
Karin Brunskog
Ulf Rosberg

Valberedning:
Pernilla Lindahl
Charlotte Vidth
Hanna Westerholm

Planerade styrelsemöten 2019 (tisdagar 19:30)

2019
5 mars
9 april
7 maj
4 juni
3 september
1 oktober
5 november
3 december

2020
7 januari 
4 februari

Planerade medlems- och årsmöten 2019/2020

Medlemsmöten 2019:
14 maj kl. 20.00
17 november kl. 15.00

Årsmöte 2020:
23 februari kl. 15.00