PR- & infosektorn

PR-sektorn ansvarar för vårt månatliga nyhetsbrev samt för vår klubbtidning Gläfset, som kommer ut med två nummer per år. Självklart ingår även vår hemsida här. Sektorn har också kontakten med våra sponsorer och försöker hitta nya vägar och tillfällen för att Tyresö BK ska synas!

Ansvariga för PR-sektorn är:

Linda Ekström (sammankallande) - tel: 076-2070988
Lena Larson - tel: 076-0734763
PR- & infosektorn nås på följande email-adresser:
pr@tyresobk.se (nyhetsbrev)
webmaster@tyresobk.se (hemsida)


Bra att veta är att vi inte läser mailen dagligen.


NYHETSBREVET
Är det någon information ni vill ha med i vårt nyhetsbrev?
Skicka då info om detta till: pr@tyresobk.se

ANNONSERING
Vill du annonsera skicka info till: webmaster@tyresobk.se