PR- & infokommittén

PR & infokommittén ansvarar för vårt nyhtesbrev och uppdateringen av vår hemsida.

Ansvariga för PR-sektorn är:

Johanna Stone
PR &  infosektorn nås på följande email-adresser:
pr@tyresobk.se (nyhetsbrev)
webmaster@tyresobk.se (hemsida)


Bra att veta är att vi inte läser mailen dagligen.


NYHETSBREVET
Är det någon information ni vill ha med i vårt nyhetsbrev?
Skicka då info om detta till: pr@tyresobk.se

ANNONSERING
Vill du annonsera skicka info till: webmaster@tyresobk.se