Viktig information till våra medlemmar om GDPR

2018-05-09

Du hittar viktig information om GDPR på Startsidan under rubriken "Styrelsen informerar".

Det är viktigt att vi så snart som möjligt får tillbaka det påskrivna dokumentet som skall skickas till : ordforande@tyresobk.se

Tack på förhand !

Styrelsen