Rally-Tävlingslydnad & Bruksprov

För att gå kurs hos oss ska du vara medlem i Tyresö BK, eftersom vi är en ideell förening.

Kursavgiften ska vara betald senast 14 dagar före kursstart (om inte annat meddelats).

Anmälan och kursadministration sköts av Studiefrämjandet.

En lektionstimme (Ltim) = 45 minuter.

KURSUTBUD Våren 2023

RALLYLYDNAD

Du kan läsa mer om Rallylydnad på SBKs hemsida.

Rallylydnad Nybörjare - moment och skyltar

Pris: 1 400,00
Fika för en person ingår i priset

Kursens längd: 12 Ltim
Max antal deltagare: 8 st

Krav för deltagande: Du och din hund har gått en kurs i allmänlydnad fortsättning.

Rallylydnad bygger mycket på kommunikation, samarbete och glädje.

I denna kurs går vi igenom grunderna i rallylydnad, lär in och tränar på de moment och skyltar som finns i nybörjarklassen. Vi tränar både detaljer och helhet och går igenom förberedelser och uppladdning inför tävling.

Målsättningen är att deltagaren ska klara av de flesta av övningarna. Men du får gärna träna och sätta dina egna mål.

Kursen startar: Söndag 12/3

Dag och tid: Söndagar 13:00 - 14:30

Kurstillfällen: 6 söndagar med uppehåll vecka 14

Instruktör: Charlott Vidh

Betalas före: Se faktura

Övrig info:

Rallylydnad Nybörjare - Banträning

Pris: 1 400,00
Fika för en person ingår i priset

Kursens längd: 12 Ltim
Max antal deltagare: 8 st

Krav för deltagande: Du och din hund kan skyltarna i nybörjarklassen. Du vill tävla/tävlar i klassen.

Denna kurs vänder sig till dig som vill tävla eller tävlar i nybörjarklass!

Vi tränar på att föra hunden genom en hel bana, men tränar även på detaljer. Vi går även igenom förberedelser och uppladdning inför tävling.

Du vet hur du ska föra din hund genom en bana.

Kursen startar: Måndag 13/3

Dag och tid: Måndagar 18.30 - 20:00

Kurstillfällen: 6 måndagar varannan vecka (udda veckor)

Instruktör: Charlott Vidh

Betalas före: Se faktura

Övrig info

Rallylydnad Fortsättning - moment och skyltar

Pris: 1 400,00
Fika för en person ingår i priset

Kursens längd: 12 Ltim
Max antal deltagare: 8 st

Krav för deltagande: Du kan skyltarna i nybörjarklass och du kan gå en bana med din hund. Din hund kan vara lös när den tränar med dig även om det är andra hundar och människor i närheten.

Vi fortsätter att träna på skyltar och moment som finns i nybörjarklass och går igenom skyltar och övningar som finns i fortsättningsklass.

För de som vill tävla så tränar vi på det. För att lyckas på tävling så behöver man träna på både detaljer och helhet och går även igenom förberedelser och uppladdning inför tävling.

Målsättningen är att deltagaren ska klara av de flesta av övningarna. Men du får gärna träna och sätta dina egna mål.

Kursen startar: Måndag 20/3

Dag och tid: Måndagar 18.30 - 20:00

Kurstillfällen: 6 måndagar varannan vecka (jämna veckor)

Instruktör: Charlott Vidh

Betalas före: Se faktura

Övrig info:

Rallylydnad Avancerad - Högerhandling och skyltar

Pris: 1 100,00
Fika för en person ingår i priset

Kursens längd: 9 Ltim
Max antal deltagare: 8 st

Krav för deltagande: Du och din hund har tävlat i nybörjar- och fortsättningsklass

Denna kurs är för dig som tävlat i nybörjarklass/fortsättning och som vill tävla i de högre klasserna. Kursen har fokus på skyltar och högerhandling.

Kursen startar: 

Dag och tid

Kurstillfällen

Instruktör

Betalas före:

Övrig info:

Tävlingslydnad

Du kan läsa mer om Tävlingslydnad på SBKs hemsida

Startklass lydnad - kortkurs inomhus

Pris: 1 000,00 kr

Kursens längd: 8 Ltim
Max antal deltagare: 6 st

Krav för deltagande: Du ska ha gått en grund/valpkurs eller allmänlydnad1

Vi lär in och tränar på det som ingår i lydnadens startklass.

Momenten som ingår kan många hundar lära sig. Om du redan tränat in moment så hjälps vi åt att utveckla er mer. Vi tränar både detaljer och helhet och går igenom förberedelser och uppladdning inför tävling. När kursen är slut kanske några vill delta på en riktig tävling.

Du vet vad som krävs när du och din hund ska starta i klassen.

Kursen startar2023-03-11

Dag och tid: Lördag 12:30

Kurstillfällen: 11 mars - 12 mars - 25 mars - 26 mars 

Instruktör: Marie Sundberg

Betalas före: Se faktura

Övrig info: Kursen håller till i VOM-hallen på Cementvägen 18 i Jordbro industriområde. OBS! Det är två trappor upp utan hiss!

Bruksprov

Du kan läsa mer om Bruksprov på SBKs hemsida.

Spår - Appell

Pris: 2 000,00 kr

Kursens längd: ca 25 tim 
Max antal deltagare: 6 st

Krav för deltagande:
Hunden är reg i SKK.
Föraren vill tävla/tävlar i bruks

Vi lär in och utvecklar våra hundar i personspår inför bruksprov.

Du får lära dig vad som påverkar hundens vilja och förmåga att spåra samt hur tävlingsspåren går till.

Första tillfället är endast teori, därefter är vi i skogen/naturen hela kurstiden.

Efter kursen har du fått kunskap om hur du ska utveckla din hund i spår.

Kursen startar: Fredag 5/5 18:00

Dag och tid: Fredag 5/5 18:00 -ca 20:00
Lördagar och söndagar 9:00 - ca 13:00

Kurstillfällen: Fredag 5/5 - Lördag 6/5 – Söndag 7/5 – Lördag 27/5 – Söndag 28/5 

Instruktör: Marie Sundberg

Betalas före: Se faktura

Övrig info: Fredag 5/5 har vi introduktion på TBK, resten av tiden är vi skogen, plats meddelas senare

Brukslydnad - appell/lägre

Pris: 1 500,00 kr

Kursens längd: ca 15 tim
Max antal deltagare: 6 st

Krav för deltagande:
Föraren vill tävla/tävlar i bruks
Hunden är reg i SKK

Ekipaget får hjälp att utvecklas inom den brukslydnad som ingår i appell och lägre klass.

Kursen vänder sig till den som vill tävla appell eller ska starta i lägre klass. Vi går igenom och tränar på de moment som ingår i klasserna.
Det ingår endast lydnad och budföring i kursen. Det finns en separat kurs i spår.

Du kan läsa mer om Bruksprov på SBKs hemsida.

Efter kursen vet du vad som krävs av er för att kunna starta i appell/lägre klass.

Kursen startar: 2023-05-13

Dag och tid: Lördag och söndag 10:00 – 13:00

Kurstillfällen: Lördag 13/5 – Söndag 14/5 – Lördag 10/6 – Söndag 11/6 

Instruktör: Marie Sundberg

Betalas före: Se faktura

Övrig info: Du ska kunna avsätta tid för denna kurs, mellan kurstillfällena räknar vi med att ni tränar som en träningsgrupp.