Bli medlem

Som medlem i Tyresö Brukshundklubb får du tillgång till alla våra kurser och utbildningar samt marker att träna på.

Du får också vara med på alla våra övriga aktiviteter som temakvällar, klubbmästerskap med efterföljande fest, informationskvällar, medlemsmöten, delta i olika utbildningar och liknande. Du får vårt nyhetsbrev.

När du är med i Tyresö BK blir du automatiskt medlem i Svenska Brukshundklubben (SBK) och får på så sätt ännu fler förmåner.

  • Du är försäkrad under kurstiden
  • Du får SBKs tidning Brukshunden som kommer ut med 8 nummer per år
  • Du kan delta i tävlingar och prov som anordnas av SBK och mycket annat
  • Du får 10 procent rabatt på hundförsäkringar
  • Fler förmåner

Vilket medlemsskap skall du ha?

Ordinarie medlem betalar förbundsavgift och lokal avgift. Du kan vara ordinarie medlem i flera klubbar. Då betalar du bara en förbundsavgift, men lokal avgift till varje klubb som du är medlem i (kallas nedan för "delbetalande medlem"). Familjemedlem betalar endast lokal avgift. Förutsättningen är att någon i din familj redan är ordinarie medlem och att du blir medlem i samma klubb eller klubbar. (I familjemedlemsskapet ingår inte tidningen Brukshunden. Den skickas bara till den ordinarie medlemmen.)

Utlandsmedlem betalar förbundsavgift på 530 kr per år plus lokal avgift. Förbundsavgiften är lite högre på grund av de extra administrativa kostnaderna.

Är du mellan 6 och 26 år så kan du bli ungdomsmedlem i Tyresö Brukshundklubb. Klicka då i "helbetalande medlem" OCH skriv in att du vill bli ungdomsmedlem i meddalanderutan i formuläretnedan,  så kontaktar vi dig med mer info.

Har du några frågor om medlemskap och avgifter kontakta oss HÄR.

Aktuella medlemsavgifter

Ordinarie medlem 560:- kr (lokal avgift 160:- + förbundsavgift 400:-)
Är du redan medlem i annan brukshundklubb, räcker det med att betala lokalavgiften (i vårt formulär nedan kallas detta "Delbetalande medlem") 160 kr
Familjemedlem 160 kr
Utlandsmedlem 690 kr (lokal avgift 160:- + förbundsavgift 530:-)

Medlemskap gäller i 12 månader.

Så här gör du för att bli medlem

Du blir medlem genom att anmäla dig och välja klubb i Svenska Brukshundklubbens medlemssystem HÄR


Har du några frågor om medlemskap och avgifter kontakta oss HÄR.OBS! nedan formulär ska INTE längre användas för medlemskap.

Anmälningsformulär