Bli medlem

Som medlem i Tyresö Brukshundklubb får du tillgång till alla våra kurser och utbildningar samt marker att träna på.

Du får också vara med på alla våra övriga aktiviteter som temakvällar, klubbmästerskap med efterföljande fest, informationskvällar, medlemsmöten, delta i olika utbildningar och liknande. Du får vårt nyhetsbrev.

När du är med i Tyresö BK blir du automatiskt medlem i Svenska Brukshundklubben (SBK) och får på så sätt ännu fler förmåner.

  • Du är försäkrad under kurstiden
  • Du får SBKs tidning Brukshunden som kommer ut med 8 nummer per år
  • Du kan delta i tävlingar och prov som anordnas av SBK och mycket annat
  • Du får 10 procent rabatt på hundförsäkringar
  • Fler förmåner

Vilket medlemsskap skall du ha?

Ordinarie medlem betalar förbundsavgift och lokal avgift. Du kan vara ordinarie medlem i flera klubbar. Då betalar du bara en förbundsavgift, men lokal avgift till varje klubb som du är medlem i (kallas nedan för "delbetalande medlem"). Familjemedlem betalar endast lokal avgift. Förutsättningen är att någon i din familj redan är ordinarie medlem och att du blir medlem i samma klubb eller klubbar. (I familjemedlemsskapet ingår inte tidningen Brukshunden. Den skickas bara till den ordinarie medlemmen.)

Utlandsmedlem betalar förbundsavgift på 480 kr per år plus lokal avgift. Förbundsavgiften är lite högre på grund av de extra administrativa kostnaderna.

Ungdomsmedlem är mellan 7 och 25 år. Då kan du gå med i Sveriges Hundungdom (SHU) och välja Svenska Brukshundklubben som specialklubb. Då får du två medlemsskap för priset av ett. Läs mer

För frågor angående medlemskap, tappade medlemskort, inbetalningar och annat som rör just medlemskap maila oss.

Aktuella medlemsavgifter

Ordinarie medlem 560 kr (lokal avgift 160:- + förbundsavgift 400:-)
Är du redan medlem i annan brukshundklubb, räcker det med att betala lokalavgiften (i vårt formulär nedan kallas detta "Delbetalande medlem") 160 kr
Familjemedlem 160 kr
Utlandsmedlem 690 kr (lokal avgift 160:- + förbundsavgift 530:-)

Medlemskap gäller i 12 månader.

Så här gör du för att bli medlem

Du kan använda formuläret nedan för att meddela oss alla dina uppgifter och betala sedan in medlemsavgiften på vårt plusgiro 460549-9.
OBS! Viktigt är att du då inte gömmer att  meddela namn, pers.nr, email och att det gäller medlemsavgift på betalningen så att vi kan koppla ihop den med din anmälan via formuläret.


Ett annat alternativ är att endast betala in medlemsavgiften på vårt plusgiro, 460549-9, men då är det väldigt viktigt att du anger följande information:
Namn
Adress
Personnr
Telefonnr
Email
Samt att inbetalningen gäller medlemsavgift.

Får vi inte den informationen är risken stor att det blir problem med medlemsskapet, då vi inte vet vad inbetalningen gäller.

Om du är mellan 7 och 25 år, kan du bli medlem i Tyresö Hundungdom, THU. Då får du gå på kurs hos både TBK och THU, tävla på vissa av SBK:s tävlingar och även vara med på alla aktiviteter som både TBK och THU anordnar. Läs mer om THU här. Har du några frågor om medlemskap och avgifter kontakta vårt kansli.

Anmälningsformulär